דורות - מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת

מהי מחיה בכבוד לבני 65+ בישראל?

מדד מל"א למחיה בכבוד, בני 65 ומעלה, תמצית הנתונים המספריים
כמחצית מבני 65+ חיים מתחת לקו מחיה בכבוד[1] (כ-400,000 נפש).

קו מחיה בכבוד לזוג בני 65+ נע בין 6,607 ₪ לבעלי דירה ללא סיעוד, לבין 11,165 ₪ בחודש לזוגות החיים בשכירות וזקוקים לסיעוד מלא.

קו מחיה בכבוד לבני 65+ החיים בגפם נע בין 4,129 ₪ בחודש לבעלי דירה ללא סיעוד לבין 7,666 ₪ בחודש לחיים בשכירות וזקוקים לסיעוד מלא.

17/02/2014

 האוכלוסיות החלשות ביותר: נשים, בודדים ועולים

נשים: כ-197,000 בני 65+ חיים לבדם, מהם כ-155,000 נשים.[2] ההכנסה החציונית נטו לבודד/ת בגילאים אלה היא 2,935 ₪, 1,194 ₪ פחות מהקו המינימלי למחיה בכבוד (בתנאי שקיימת דירה בבעלותו, וללא סיעוד). כשליש מהנשים זקוקות לסיעוד בהיקף גבוה (ברוקדייל, 2012, עמ' 252), עובדה שמציבה את הקו המינימלי למחיה בכבוד על 7,666 ₪, יותר מפי 2.5 מן ההכנסה החציונית.

עולים (רובם מחבר המדינות): כמחצית מהעולים שחיים בגפם, גרים בדירות שכורות. הכנסה חציונית נטו לבודדים בני 65+ היא 2,935 ₪, 2,207 ₪ פחות מהקו המינימלי למחיה בכבוד לבן/בת 65+ בודד/ה בדירה שכורה (בתנאי שאין צורך בסיעוד).

תמצית הממצאים המשך:

קו העוני לזוג:

4,001 ₪

קו מחיה בכבוד לזוג בני 65+                                  6,607 ₪–11,165 ₪ בחודש

מחצית ממשקי הבית של זוגות בני 65+ בעלי הכנסה מתחת ל-4,402 ₪

 

זוג, בעלי דירה, פירוט:

זוג, בעלי דירה וללא סיעוד

6,607 ₪

זוג, בעלי דירה, סיעוד מלא לאחד

9,545 ₪

זוג, בעלי דירה, סיעוד מתון לאחד

7271 ₪

 

זוג, מגורים בשכירות, פירוט (הרוב עולים, בעיקר מחבר המדינות):

זוג, מגורים בשכירות, ללא סיעוד:

8,227 ₪

 
ד"ר עירית קינן, ראש המכון לאחריות אזרחית וראש מסלול מ"א לחינוך חברה ותרבות במל"א - המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה.

[1] ניתוח נתוני הלמ"ס: לוח 4, עשירונים של כלל משקי הבית לפי הכנסה חודשית נטו לנפש סטנדרטית, תכונות ראש משק הבית ויישובים עירוניים המונים 200,000+ תושבים, 2011; לוח 31, נפשות, לפי קבוצת גיל בעשירונים של משקי בית, לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית, 2011. התחשיב נעשה לגילאי 67 ומעלה, ההבדל אינו משמעותי, ועלול להעלות מעט את מספר החיים מתחת לקו מחיה בכבוד.

[2] קשישים בישראל, שנתון סטטיסטי 2012, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, המרכז לחקר הזיקנה. נדלה ביום 11.12.13 מתוך www.jdc.org.il/brookdale. להלן: ברוקדייל, 2012.

הדפסשלח לחבר
בניית אתרים