דורות - מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת

מאמר מערכת, גיליון 140: עולם הפוך

10/06/2012

למגזר השלישי, הארגונים ללא כוונת רווח, תפקיד חשוב וחיוני בחברה האזרחית – לקיים מערך שירותי תמיכה, סעד ורווחה למען קבוצות מוחלשות בחברה ולטובת אזרחים/תושבים במשבר בריאותי/כלכלי/חברתי, תוך שימוש במתנדבים וגיוס משאבים כספיים ממקורות שאינם רק ממשלתיים.

 

רשויות המדינה מתקצבות סכומי כסף משמעותיים לתמיכות בארגונים ללא כוונת רווח, לטובת מטרות שהמדינה באמצעיה הארגוניים והתקציביים קצרה ידה מלקיים.

 

לאורך השנים, עם העלייה ברמת החיים במקביל לתהליכי הפרטה מואצים, מצאו עצמם ארגונים ללא כוונת רווח פועלים בזירה תחרותית עם גורמים פרטיים למטרות רווח ואימצו לעצמם עקרונות פעולה של גורמים עסקיים. במציאות המתהווה נדרשו העמותות למיניהן, בשירותי הרווחה, הבריאות והסיעוד בתחום זיקנה (עמותות סיעוד ובתי אבות) לבדל עצמן מהשוק הפרטי בערכים מוספים על השירותים שמספק המגזר העסקי, על מנת להצדיק את סיבת קיומן ואת ההטבות והמענקים בהם הן זוכות ממוסדות המדינה.

 

וראה זה פלא – משרד הבריאות מפרסם מכרז לאספקת שירותי אשפוז סיעודי לזכאי “קוד” (סיוע המדינה לאשפוז) ומי לא ניגש למכרז, או במילים אחרות, מי לא מוכן לספק למדינה שירותים עבור חולים זקנים סיעודיים?– ארגונים ללא כוונת רווח בבעלות גורמים ציבוריים מובילים. התעריף הציבורי שמציעה להם המדינה, בנוסף למענקים ולתמיכות שזכו לאורך השנים מביטוח לאומי וועידת התביעות,“לא כדאי” להם, שהרי הם מלאים עד אפס מקום בחולים סיעודיים בעלי אמצעים המשלמים דמי אשפוז הגבוהים באלפי שקלים לחודש מהתעריף הציבורי.

 

עולם הפוך – המגזר הפרטי בתחום האשפוז הסיעודי מטפל בחסרי האמצעים ואילו גופים שלא למטרת רווח מתחרים רק על בעלי האמצעים. וגם אם התעריף שמציעה המדינה אינו מספק את המוסדות ללא כוונת רווח, הם חייבים הסבר לעצמם ולציבור במה מותר גוף מלכ”רי על גוף עסקי פרטי.

 

קיץ נעים

 

 

הדפסשלח לחבר
בניית אתרים