top of page
  • תמונת הסופר/תמערכת דורות

רשות האוכלוסין דוחה זמנית אכיפת שהייה לא חוקית של עובדים זרים בסיעוד


רשות האוכלוסין וההגירה מודיעה כי לא תיאכף באופן זמני שהייתם הבלתי חוקית של עובדים זרים בענף הסיעוד שבקשה בגינם הוגשה לוועדה ההומניטארית להארכת רשיון העבודה נדחתה החל מיום 7.10.23. זאת, לנוכח המצב הביטחוני וכדי להקל על מטופלים סיעודיים ובני משפחותיהם. על פי ההודעה האכיפה תידחה בשלב זה עד סוף אפריל 2024.

התנאי לאי האכיפה הוא שהוגשה בקשה לוועדה ההומניטרית להארכת רישיון העבודה, ושבמועד הגשת הבקשה לא עברו מעל 13 שנים מיום כניסת העובד/ת לישראל לראשונה לעבודה בסיעוד. בנוסף נדרש כי לא התקיימו לגבי העובד/ת הזרה נסיבות חריגות כגון ביצוע עבירות.


פוסטים קשורים

הצג הכול

留言


bottom of page