top of page
  • תמונת הסופר/תמערכת דורות

קול קורא להגשת מאמרים בנושא שיפור חוויית החיים של אנשים עם דמנציה

כתב העת גרונטולוגיה וגריאטריה מזמין חוקרים וחוקרות מתחום הזיקנה ומתחומים קרובים להגיש מאמרים בנושא "שיפור חווית החיים של אנשים עם דמנציה- הלכה למעשה". הגיליון יתמקד באפשרויות מעשיות, שאינן תרופתיות, הנוגעות לשיפור איכות החיים של אנשים עם דמנציה והסובבים אותם. העורכות האורחות של המגזין הן פרופ' יסכה כהן-מנספילד, החוג לקידום בריאות ומרכז מינרבה לחקר בינתחומי של סוף החיים, אוניברסיטת תל אביב, וד"ר רינת כהן, מרכז מינרבה לחקר בינתחומי של סוף החיים, אוניברסיטת תל אביב


דמנציה מציבה אתגרים רבים לאנשים החיים עם דמנציה ולסביבתם, כשהטיפול המקובל כיום מוגבל על ידי העדר תרופה שמרפאת דמנציה ומחזירה לתפקוד נורמלי. הטיפולים הקיימים כוללים טיפול תרופתי לצורך להפחתת התנהגויות שנתפסות כבעייתיות על ידי המטפלים, וכן קשירות של המטופלים. טיפולים אלה נחשבים בעייתיים במיוחד עקב תופעות לוואי שליליות ויעילות נמוכה או אפסית.


מנגד, קיימים בשטח טיפולים שאינם תרופתיים לצורך קידום הרווחה הפיזית והנפשית של אנשים עם דמנציה וסביבתם במניעה של הידרדרות התנהגותית, והיא מגובה בעדויות מחקריות משמעותיות ממחקרים שלרוב נעשו מחוץ לישראל.


הגיליון המיוחד של גרונטולוגיה וגריאטריה יתמקד במחקרים מכווני פרקטיקה העוסקים בקידום הרווחה הפיזית והנפשית של אנשים עם דמנציה באמצעות טיוב, שיפור או שינוי הטיפול הקיים בקהילה ובמוסדות גריאטריים וסיעודיים. נקודת המבט בגיליון זה תעסוק בטיפולים או התערבויות שאינם רפואיים ו/או תרופתיים מתחומי דעת מגוונים, כגון פסיכולוגיה, משפט, סיעוד, רפואה, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, טיפול באמנויות ועוד. תינתן עדיפות למאמרים המתארים מחקרי התערבות או מחקרי חלוץ בתחום.


כותבים המעוניינים להשתתף בגיליון מוזמנים להגיש תקציר עד 15 בפברואר 2024 בהתאם להנחיות, למייל editor.gerontology@gmail.com. מי שייבחר מתוכם יתבקשו להגיש את המאמרים המלאים בתוך חודשיים מתאריך קבלת התשובה.

פוסטים קשורים

הצג הכול

Comments


bottom of page