top of page
  • תמונת הסופר/תמערכת דורות

‏פעילות מינהל אזרחים ותיקים במשרד הרווחה בתקופת המלחמה

 מאז אירועי ה –7 באוקטובר 2023 ופרוץ מלחמת חרבות ברזל, פעל מינהל אזרחים ותיקים במשרד הרווחה והביטחון החברתי באופן מידי ואינטנסיבי במספר אפיקי פעולה מרכזיים, זאת למען אזרחים ותיקים מקו העימות בדרום ובצפון וכלל האזרחים הוותיקים המתגוררים בקהילה.

פעולות המינהל במשך כל תקופה זו, במסגרת עבודת אגף בכיר קהילה ואגף מערכי הדיור, מתמקדות במתן מענים ופיתוח מענים חדשים במקומות שהות זמניים: כגון מלונות המפונים, בתי אבות ודיורים מוגנים ולשוהים בקהילה, וכן בפיתוח והנגשת מענים ייעודיים בחירום לכלל האזרחים הוותיקים ברחבי הארץ כולה.

 

מענים מרכזיים לאזרחים ותיקים בימי המלחמה אגף קהילה:

 

1.      הקמת פעילות חברתית קהילתית במלונות המפונים עבור אזרחים ותיקים: עם הבנת הצורך המידי בפעילות שגרה עבור אזרחים ותיקים מפונים במלונות, פעל המינהל להקמת מערך של פעילות חברתית. תחילת הפעילות הייתה כבר בשבועות הראשונים, תוך איסוף צרכים ונתונים אודות אזרחים ותיקים במלונות. מוקדי הפעילות הראשונים הוקמו בתוך שבועות מספר באמצעות ארגוני מתנדבים והסטה של מיזמים לפעילות במלונות וכן העתקת שירותים מרשויות קולטות או מפונות לתוך המלונות. בשבועות לאחר מכן עיקר מוקדי הפעולה היו להרחבה מאסיבית של מספר ומגוון הפעילות ולצורך כך התקשרויות חירום עם גופים ארציים ורשויות מקומיות וכן שיתופי פעולה עם ג'וינט אשל ומשרדים. מאז תחילת הפעילות עם כ- 20 מוקדים ראשונים, התרחבה פריסת המוקדים, מודל הפעולה והפעילות בבתי המלון לפעילות עבור אזרחים ותיקים מפונים, למעל 100 מלונות ברחבי הארץ למפונים, הכל בהתאם לצרכים והרצונות. התאמת הפעילות ממשיכה להיות מטוייבת לצרכים והרצונות ובהתאם קידום הרחבת סל הפעילות והמענים כגון:  סדנאות re design life style  ומענים נוספים ככל שיועלו.

 

2.      סל מענים ונוהל אזרחים ותיקים השבים משבי חמאס: במסגרת פעילות החירום ועם תחילת ההיערכות בשבועות הראשונים לאירוע, גובש סל מענים ותמיכה לאזרחיות ואזרחים ותיקים ששבים לארץ משבי החמאס. סל מענים זה כולל: דיור מוגן במימון מלא, כוח אדם ייעודי ותמיכה חומרית ורגשית. כמו כן, המינהל בנה תדריך לקליטה של אזרח ותיק שחזר מהשבי, התדריך נבנה בשיח עם חוקרים מהאקדמיה ומשיחות עם שבים. התדריך מקיף את עולמו של האזרח הוותיק ומתייחס דרך מספר פריזמות ונקודות זמן לחזרה מהשבי, מה צפוי בכל שלב ואיך ניתן לסייע ולטפל. בהמשך לתדריך לאנשי המקצוע, נכתבה איגרת לבני המשפחה שתסייע להם להבין כיצד לסייע לבן המשפחה ששב, יחד עם דף להנגשת זכויות מגורמים שונים המלווים את המשפחות.


3.      קליטת אזרחים ותיקים מפונים בבתי אבות ומערכי דיור: כבר מיום הלחימה הראשון, מינהל אזרחים ותיקים פתח את בתי האבות לקליטת נופשונים לאזרחים ותיקים המפונים מאזורי הלחימה ועד 80 ק"מ מרצועת עזה במימון מלא של המשרד. כמו כן, ניתנה האפשרות לקליטה גם של בני זוג או עובדים זרים במקרים בהם נדרש פינוי של אזרח ותיק עם מלווה כדוגמת עובד זר המתגורר איתו , המשרד שיפה את המסגרת גם בגין המלווה בגובה של 50% מגובה התעריף המשולם לבית האבות.

 

בנוסף המשרד יצר הסכם ייעודי עם "קדם" לקליטת אזרחים ותיקים מפונים בבתי הדיור המוגן, המשרד פועל בשיתוף פעולה עם "קדם" לטיפול בהפניות ובניה של מענים לצרכים העולים מהשטח.

חשוב לציין שעל מנת לטייב את תהליך הפנית אזרחים ותיקים למעני הדיור בזמן מלחמת "חרבות ברזל", הקים מינהל אזרחים ותיקים חמ"ל שמתכלל את מציאת המענה המתאים בין מערכי הדיור השונים הקיימים, בדיקת מקומות פנויים ויצירת סדרי עדיפויות בהתאם לרמות הסיכון השונות. מעל 620 אזרחים ותיקים מפונים מהצפון ומהדרום קיבלו מענה דיור, מותאם אישית, כסוג זה. החמ"ל עבד בצמוד לחמ"ל גריאטריה של משרד הבריאות כדי לתת מענה ולמנוע כפילות מול האזרחים.

 

4.      מוקד 118: מיד עם פרוץ המלחמה פתח המינהל מענה ייעודי לאזרחים ותיקים במוקד משרד הרווחה והביטחון החברתי. במסגרת המענה החדש אויש המוקד לראשונה בעובדים סוציאליים המומחים בתחומי אזרחים ותיקים, על מנת לתת שירות ומענה מותאם למאפייני האוכלוסייה, בכל זמן ונושא.  

 

5.      רווחה מרחוק – כבר בימים הראשונים, פעל המינהל להרחיב ולהעמיד לשימוש כלל האזרחים הוותיקים באופן חופשי שירות מקוון של מפגשי שיח ושיתוף, סדנאות ופעילויות מקוונות שונות, הרצאות, ופעילויות שונות, בדגש על תנועה ואורח חיים בריא. המפגשים כולם בהובלת מנחים מקצועיים ופתוחים להשתתפות כלל האזרחים הוותיקים באמצעות טאבלט, מחשב או טלפון נייד חכם. מאז פתיחת השירות בימי הלחימה הראשונים, למעלה מ-4000 מקבלי שירות הצטרפו לפעילות המקוונת דרך ההתחברות החופשית.

 

6.      עיבוי כח האדם באמצעות תומכים קהילתיים – משרד הרווחה  בשיתוף עם ג'וינט אשל – פעל במיידי לשילוב תומכים קהילתיים עבור 46 רשויות מקומיות, למשך כחצי שנה ועבור 8 רשויות קולטות מפונים לשלושה חודשים. תפקידם של התומכים הקהילתיים הינו מיפוי אזרחים ותיקים, שילוב התומכים הינה ברשויות בטווחי מרחק של 40-0 ק"מ מרצועת עזה ו-2-0 ק"מ מהצפון. תומכים קהילתיים שנקלטו לפעולה באופן מידי, מלווים מקצועית ואף רכשו הכשרת בזק להכשרתם לתפקיד.


7.      עבודה מסונכרנת ומשותפת עם משרדי ממשלה:  כחלק ראשוני מהנחת תשתית עבודה משמעותית ורחבה, פעלנו לקידום עבודה משותפת ומסונכרנת עם משרדי ממשלה ושותפים לרבות כינון "פורום ברק",  כבר בשבוע הלחימה השני. פורום ברק הינו פורום חירום ייעודי רב משתתפים, בהשתתפות משרד הרווחה מינהל אזרחים ותיקים, משרד הבריאות, קופות החולים, משרד נגב גליל, ביטוח לאומי ופיקוד העורף. כמו כן בתקופה זו הידק האגף הקשר הרציף עם שותפים מרכזיים נוספים כגון ביטוח לאומי, תוך קיום קשר רציף לפתרון בעיות וסוגיות שעולות בממשקי עבודה המשותפים.


8.      פעילות התחומים המקצועיים: לצד פעילות רוחב התקיימה פעילות עומק במיקודים ותחומי התערבות שונים. מינהל אזרחים ותיקים מכיל הן שירותים ומסגרות ייעודיות לאזרחים ותיקים, והן התמקדמות באוכלוסיות ספציפיות הנוגעות לתחומי אזרחים ותיקים כגון: בני משפחה מטפלים באזרחים ותיקים, מרותקי הבית, שורדי שואה, אוכלוסיות המצויות בניתוק חברתי או במצבי סיכון להתעללות והזנחה וכן תכניות ייעודיות בדגשים משתנים של בריאות, קהילה וכדומה. החל מימי הלחימה הראשונים פעל כל תחום ותחום לפיתוח עולם התוכן הייעודי בקרב אנשי המקצוע ונותני השירותים המתמחים באוכלוסיית היעד או השירות. פעולות אלו היו על מנת להתאים המענים הקיימים בשגרה לחירום הנוכחי, לפיתוח מענים חדשים ומותאמים הן בטווח המידי ולפעילות במלונות המפונים או בקהילה, והן בחשיבה תכנונית לטווחי ביניים או ארוכת טווח ל"יום שאחרי" ולכלל מעגלי הנפגעים וכלל האזרחים הוותיקים ברחבי הארץ כולה.

 

9.      היערכות ל"יום שאחרי": בימים אלו אנו עוסקים  בפיתוח מענים חדשים והתאמת הקיימים בראי המציאות המשתנה והיום שאחרי, תוך זיהוי אוכלוסיות חדשות מקבלות שירות. המינהל  עוסק במרץ בפיתוח עולמות תוכן חדשים בדגש על: פיתוח מענה פסיכו סוציאלי לטראומה לאזרחים ותיקים, חיזוק החוסן האישי והחוסן הקהילתי של האזרחים הוותיקים, בינוי ושיקום קהילות של אזרחים ותיקים, התמודדות עם סבתאות בצל השכול, פתרונות דיור ועוד.

 

10.   הכשרות לאנשי מקצוע: לצד המענים והפעילות עבור אזרחים ותיקים שמפעיל מינהל אזרחים ותיקים, התקיימו הדרכות מקצועיות ממוקדות באירועי החירום לאנשי מקצוע בתחומי הזקנה. ההדרכות הראשונות שיצאו לדרך בשבועות הראשונים ללחמיה עסקו במתן כלים פרקטיים, שיח מקצועי וחיזוק החוסן האישי והמקצועי של העובדים בתחומי הזקנה. לאורך תקופה זו,  התקיימה סדרת הדרכות שכללו מפגשים עבור עובדים סוציאליים ואנשי מקצוע מהמחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, בתי האבות ומערכי הדיור, אנשי מקצוע בשירותים בקהילה כגון: מועדונים חברתיים וקהילות תומכות, מרכזי היום, עובדים בתחומי בני משפחה מטפלים ועוד. הכשרות אלו ממשיכות גם בימים אלו בכדי להעמיק את הכלים והידע לאנשי המקצוע לאורך טווח. מעל 700 אנשי מקצוע השתתפו בהכשרות השונות, מעגל זה התרחב אף יותר כאשר לכ- 1200 משתתפים במפגשים מקונים לבני משפחה המטפלים באזרחים ותיקים ולעובדים זרים  כולם ממוקדי חירום.

בחודש נובמבר אף התקיים מפגש מקוון ושיח עם רחב היקף המחלקות לשירותים חברתיים והמדורים לאזרחים ותיקים בנושא טראומה וזקנה עם למעלה מ 240 נציגים  מהמחלקות לשירותים חברתיים.

לאורך כל התקופה הופקו אגרות והנחיות במספר פעימות בהתאמה למצב המשתנה, אגרת הנחיות ראשונה לחלקות לשירותים חברתיים בדבר מסגרות ושירותים לאזרחים ותיקים יצאה כבר בערב יום הלחימה הראשון, עם ההתארגנות המידית של מטה המינהל והמחוזות להתאמת שירותים לצרכי האזרחים הוותיקים בכל רחבי הארץ.


11.   הסברה והנגשת מידע:          

אפיק פעולה מרכזי שניתן לו  דגש רב החל מימי המלחמה הראשונים הוא הנגשה של מידע והסברה. במסגרת הפעילות להנגשת מידע לכלל האזרחים הוותיקים הופקו ארבעה סרטונים ייעודיים לאזרחים ותיקים. הראשון הופק כבר בשבוע הלחימה הראשון בכדי לתת מסר מרגיע ואפיק פניה לאזרחים ותיקים ברחבי הארץ. סרטון זה עודד פנייה למוקד 118  במסגרתו גם לראשונה מענה ייעודי לאזרחים ותיקים. הסרטון הופץ בקרב המדיות החברתיות, המחלקות לשירותים חברתיים ושותפי תפקיד. סרטון דומה הופק גם בשפה הרוסית בכדי להנגיש את השירותים למגוון קהלי יעד בקרב האזרחים הוותיקים. 

תחומי תוכן של סרטונים נוספים שהופקו כבר בשבועות הראשונים היו סרטון ידע עבור בני משפחה מטפלים באזרחים ותיקים וסרטו נורות  נורות אזהרה למניעת מצבי סיכון והתעללות באזרחים ותיקים בעת חירום.

לצד הסרטונים קודמו השירותים והמענים השונים בכל פלטפורמה דיגיטלית או מדיה בכדי להרחיב בכל עת את מגוון המענים ויכולות הפנייה של אזרחים ותיקים לצריכת שירותים. 

פרסום המוקד לווה בהפצת פליירים להנגשת שירות 118 ואתר המידע המרכז מידע שימושי לאזרחים ותיקים בימי לחימה. פרסומים אלו הופקו במגוון שפות והופצו באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים ושותפים להרחבת המעגלים.

דף נחיתה המאגד בפורטל החירום של המשרד מידע שימושי עבור אזרחים ותיקים ובני משפחה מטפלים, הוקם כבר בשבוע הלחימה הראשון ואליו התווספו חומרים ומענים לאורך הזמן. המינהל פועל בכל עת להנגיש שירותים ומענים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים בכל הפלטפורמות ולכלל האזרחים הוותיקים.


פוסטים קשורים

הצג הכול

Opmerkingen


bottom of page