top of page
  • תמונת הסופר/תדורות מגזין

עמותת נווה אשכול ממשיכה ללוות את הוותיקים המפונים במגוריהם הזמניים

עמותת נווה אשכול למען האזרחים הוותיקים בחבל אשכול מלווה ומטפלת בזקני יישובי העוטף במתכונת חירום מהיום הראשון למלחמה. העמותה רואה את תפקידה כעוגן וחוט מקשר המלווה את ותיקי אשכול בכל רמות התפקוד לאורך שלבי הפינוי, במסגרת פרויקט "תכנית האתרים" לשיקום קהילתי וחברתי שיימשך עד לחזרה הביתה ליישובים ולנווה אשכול.


"אנו רואים בשמירה על הרצף התפקודי של הקשיש באשכול, ובשמירת רצף השירותים של נווה אשכול עבור ותיקיו כמטרה מרכזית בתהליך שיקום אוכלוסיית הגיל השלישי באשכול, וכחלק מרכזי לקראת תקומת האזור וותיקיו", כתבו מנכ"לית העמותה ענת חקלאי רוסט ומנהלת מרכז היום יוליה סבו.

"מחויבותינו כעמותה לותיקי אשכול היא מחויבות עמוקה. על כן, עובדי צוות נווה אשכול נמצאים בכל הקהילות באזורי הפינוי החל מהימים הראשונים אחרי השבת השחורה. עובדי נווה אשכול  נפגשים עם הוותיקים, מחבקים, תומכים ומתווכים בין צרכים שעולים למענים אפשריים".


פרויקט השיקום מתייחס לשלושה פרקי זמן המכתיבים את אופי המענים הדרושים.

פרק הזמן הראשון, מהשבת השחורה של 7 באוקטובר עד סוף דצמבר היה שלב התמיכה הראשוני.

בשלב הזה התבצע פינוי מידי למוקדים בכל רחבי הארץ, אילת וים המלח, מרכזי הפינוי המשמעותיים, ובמקביל גם תל אביב,  חיפה, נתניה ועוד. בשלב הזה ניתנו מענים ראשוניים של טיפול בטראומה, שיח פרטני וקבוצתי ואותרו צרכים מיידים ואקוטיים. כל זאת במקביל לטיפול בצוות שחווה טראומה. הצוות הגיע לאתרי הפינוי וביקר אצל הוותיקים שפונו, ניחם חברים שקרוביהם נרצחו והעניק חיבוק מעטפת למשפחות החטופים. בשלב זה ניתנו גם מענים חלופיים לזכאי חוק סיעוד, לחולי אלצהיימר ודמנציה ולעובדים הזרים שאף הם מפוחדים ודואגים.


בפרק הזמן השני שהחל בינואר וצפוי להימשך עד לסוף שנת 2024 עברו רוב המפונים למגורים זמניים בהם נקלטו ברחבי הארץ. המבוגרים, מבקרי נווה אשכול מפוזרים אף הם באתרים אליהם פונו, מקצתם עברו זמנית לדיורים מוגנים ובתי אבות.

בשלב הזה עוסקת העמותה למען הזקן בשמירה על קשר רציף עם הקשישים, ובקרוב תציע פעילויות חברה, תרבות ופנאי וכן מפגשים בין הוותיקים באתרים השונים, שיימשכו עד לחזרתם הביתה. התוכנית היא להפגיש את ותיקי אשכול ברחבי הארץ באירועי תרבות וטיולים כדי לשמר את הקשר ביניהם.


פרק הזמן השלישי צפוי להתחיל בין ספטמבר לדצמבר 2024 ויימשך לפחות עד דצמבר 2025, ובו ישובו המפונים לשיגרה בנווה אשכול וביישובי המועצה.


התוכנית בשיתוף האגף לשירותים חברתיים במועצה האזורית אשכול. לאורך כל הדרך מלווה את עמותת נווה אשכול עמותת פורשי משרד ראש הממשלה שמסייעת בהתנדבות לעשייה ולמציאת פתרונות לצרכים השונים שעולים ויעלו.

Comments


bottom of page