top of page
  • תמונת הסופר/תמערכת דורות

משרד הנגב והגליל מאריך את תוקף ההוראה לדחות חובת גיל פרישה להורים שכולים


משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי מודיע כי בהתאם לחוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), התשע"ח – 2017, שנכנס לתוקף ביום 1.1.2018, מעסיק המעסיק יותר מ-25 עובדים לא יחייב עובד שילדו נפטר, שהועסק במקום עבודתו שבע שנים לפחות בתכוף לפני הגיעו לגיל פרישת חובה, לפרוש מעבודתו בשל גילו בארבע השנים מיום הגיעו לגיל פרישת חובה.


החוק נקבע כהוראת שעה בתוקף לארבע שנים, אשר הוארכה לאחרונה בשנתיים נוספות, בתחולה מיום 1.1.2024 ועד ליום 31.12.2025, במהלכן יפעל משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, בין היתר, להפיכת הוראת השעה להוראת קבע ולבחינת יישום הוראותיו בדגש על ידיעת החוק.


הוראות החוק לא יחולו על טייס שהועסק בתפקיד שנקבע לגבי ביצועו גיל מרבי (הנמוך מגיל פרישת חובה) בתכוף לפני הגיעו לגיל זה, כבאי, שוטר, סוהר, עובד בשירות הביטחון הכללי או במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.


המעוניינים לקבל מידע נוסף בנושא זה מוזמנים ליצור קשר עם מרכז פניות ציבור האזרחים הוותיקים בטלפון 8840*

פוסטים קשורים

הצג הכול

Comments


bottom of page