top of page
  • תמונת הסופר/תמערכת דורות

מחקר: איך להסיר חסמים לטובת קידום תעסוקת מבוגרים ואזרחים ותיקים

צוות החוקרים ממכון מאיירס-ג'וינט ברוקדייל ממליץ לבחון מחדש את הצורך בגיל פרישה, ומציע לאפשר לעובד המבוגר לבחור האם ברצונו לפרוש או להמשיך לעבוד


מחקר חדש שבוצע על ידי מכון מאיירס-ג'וינט ברוקדייל בהזמנת משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי בדק את החסמים וההזדמנויות לקידום העסקת עובדים מבוגרים.

במסגרת המחקר נערך סקר מעסיקים שמצא כי הם מחזיקים בתפיסה סטריאוטיפית כלפי עובדים מבוגרים - לטוב ולרע. כצפוי, על פי המחקר רבים מהמעסיקים (72%) סבורים כי מבוגרים מתקשים בלמידת שיטות חדשות. ומצד שני רוב מוחץ של 96% מהמעסיקים מעריכים את ניסיונם של המבוגרים.


המחקר גילה כי ארגונים שצברו ניסיון בהעסקת עובדים מבוגרים, ובפרט ארגונים גדולים המונים למעלה מ-200 עובדים פתוחים הרבה יותר להעסיק עובדים בגיל מבוגר מאשר חברות קטנות."חשוב להדגיש שאנחנו רואים שהמבוגרים היום אחרי גיל פרישה מהווים חלק מאוד משמעותי משוק העבודה - 7 אחוז מכלל העובדים", אומרת החוקרת הראשית ד"ר אלה אוסטרובסקי ברמן. "ולמרות זאת עדיין אנחנו רואים דעות מכלילות שליליות מאוד חזקות וצריך להתמודד איתן".

לדבריה, אחת הבעיות היא הקושי של מנהלים צעירים בדרגי הביניים להתמודד עם ניהול של עובדים מבוגרים מהם, וזה ניכר החל משלב ראיונות העבודה, כאשר המנהל נדרש לבחור את העובדים הכפופים לו.


ממצאי המחקר מצביעים על הזדמנויות לקידום העסקת מבוגרים, שאת חלקן אפשר לממש כבר בטווח הקצר, ועל חסמים הניתנים לצמצום לאורך זמן. החוקרים מציגים מודל לקידום העסקת מבוגרים בשלוש רמות התערבות: הארגון, המשק, והמדיניות האוניברסלית.


פעולות מומלצות להתמודדות עם חסמים ברמת הארגון:

(1) פיתוח מומחיות ייחודית בהשמת עובדים מבוגרים

(2) קידום פעולות הסברה והדרכה בארגונים ומתן כלים למנהלים ישירים בנוגע לדרכי ניהול של עובדים מבוגרים

(3) גיבוש מנגנון ארגוני לקבלת החלטות בנוגע לעובדים המתקרבים לגיל פרישה. מנגנון כזה יסייע להפוך נקודה זו מברירת מחדל לצומת החלטה וכן יסייע בהיערכות ארגונית לשימור עובדים מבוגרים על ידי שינוי תפקיד, התאמת סביבת העבודה או צמצום היקף המשרה.


ברמת המשק:

מוצע לגבש מנגנון לזיהוי הזדמנויות לתעסוקת מבוגרים שמטרתו לאתר נקודות מפגש בין צרכים ענפיים וארגוניים ובין צורכיהם של עובדים מבוגרים וכישוריהם.


ברמת המדיניות ממליצים החוקרים לבחון מחדש את מבחן ההכנסה לקבלת קצבה, ולהפוך את גיל הפרישה כאופציה לבחירתו של העובד ולא כחובה.

 

ד"ר אוסטרובסקי ברמן: "בישראל 'הצעירה' כל אדם שמיני הוא בן 65 ומעלה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא לנצל את היכולות, הידע והניסיון של העובדים המבוגרים. לכן, יש לקדם שינויים שיהפכו את תהליך הזדקנות האוכלוסייה מנטל להזדמנות לצמיחה כלכלית. לנוכח מצב החירום בעקבות המלחמה, ייתכן שמעסיקים שמצאו עצמם בחוסר של כוח אדם עקב גיוסם לצבא, יוכלו להיעזר בהיצע הקיים של כוח עבודה מבוגר."


יצחק וסרלאוף, שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי: "אנחנו במשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, הגוף האחראי על תחום הוותיקים בממשלה, נמנף את ממצאי המחקר למען האזרחים הוותיקים והחברה הישראלית כולה".Comments


bottom of page