top of page
  • תמונת הסופר/תמערכת דורות

כבר אחרי צוק איתן הבינו ותיקי העוטף שלא יוכלו לסמוך על המדינה שתדאג לביטחונם

מחקר שנערך בעקבות הלחימה ב-2014 העלה שמידת האמון של זקני יישובי העוטף בגורמי המדינה והביטחון ירד, ובמקביל התחזקו תחושת האחריות והחוסן האישי והקהילתי


שנים לפני אסון ה-7 באוקטובר, הביעו ותיקי העוטף אכזבה ממוכנותם של גורמי המדינה והביטחון להגן עליהם. בעקבות מבצע "צוק איתן" ערכו ד"ר עירית רגב ופרופ׳ אורית נוטמן-שורץ מהחוג לעבודה סוציאלית ממכללת ספיר מחקר על התמודדות זקני עוטף עזה עם מאורעות המלחמה סביב בתיהם ומעל ראשיהם. עיקרי המחקר פורסמו במגזין דורות במאי 2016, ואנו מביאים עתה ציטוטים נבחרים מתוכו:


"מבצע צוק איתן העמיד בפני תושבי הקהילות ביישובי עוטף עזה, ובפני התושבים המבוגרים בפרט, אתגר משולב ביטחוני, חברתי, דורי והתפתחותי. אתגרים אלה הציפו את התהליך הדואלי שחווה דור

הוותיקים, שבו התחדד הפער בין הדורות והתחדדו תהליכי ההתפכחות מאחריותה ומתפקודה של המדינה ושל שלטונות הביטחון. במקביל, התחזקו תחושת האחריות והחוסן האישי והקהילתי."יירוט של כיפת ברזל מול גבול עזה
כיפת ברזל במבצע צוק איתן (צילום: דובר צה"ל)


"צה"ל חילק לתושבי יישובי עוטף עזה הנחיות לפינוי בתיהם במקרה שהאזור יהפוך שוב לזירת לחימה. ההנחיות ניתנו כחלק ממסקנות הצבא ממבצע צוק איתן ב-2014. במהלך צוק איתן היו אלה ותיקי האזור שבחרו להישאר בבתיהם ודחו כל הצעה להתפנות עד יעבור זעם או לימים אחדים של התאווררות. פרשנים צבאיים ומדיניים מאוחדים בדעה כי סיבוב לחימה נוסף בעזה ובעוטף עזה היא רק עניין של זמן".


"מיעוט העיסוק בעתיד עשוי אף הוא להיות סממן של המקום ההתפתחותי ותפיסת הזמן של אנשים מבוגרים. כמו כן, מיעוט העיסוק בעתיד עשוי גם להצביע על משבר הנובע מהקושי ליצור עתיד בטוח והחרדה ביחס לעתיד הקיבוץ והאידיאולוגיה הקולקטיבית, שעליה התחנכו בני הדור המבוגר".


"מעיון בתמלילי הראיונות עולה תחושת החוסן האישי של ותיקי היישובים, המצביעה על יכולת התפקוד שלהם אשר ייתכן שמתוגברת בהיצמדות לתפקיד החיוני בקיבוץ וכן בדאגה לילדים ולנכדים. נראה כי אסטרטגיית ההתמודדות הממוקדת בפתרון הבעיות באמצעות פעילות ועשייה אקטיבית, המוכרת במחקר הגרונטולוגי, תרמה להגברת תחושת השליטה במצב הלחץ שבו הם היו מצויים".


"בצד ההישענות על החוסן האישי, ביטאו המשתתפים אכזבה גדולה מגורמי הביטחון במדינה וזאת בעקבות חידוש הירי לאחר ההוראה לחזור לקיבוצים ובמיוחד לנוכח האירועים הטרגיים שליוו חזרה זו. תוצאות טרגיות אלה מפחיתות את מידת האמון של הפרטים במדינה ובגורמיה ועקב כך מפחיתים גם את תחושת החוסן."


"מבצע צוק איתן העמיד בפני תושבי הקהילות ביישובי עוטף עזה, ובפני התושבים המבוגרים בפרט, אתגר משולב ביטחוני, חברתי, דורי והתפתחותי. אתגרים אלה הציפו את התהליך הדואלי שחווה דור

הוותיקים, שבו התחדד הפער בין הדורות והתחדדו תהליכי ההתפכחות מאחריותה ומתפקודה של המדינה ושל שלטונות הביטחון. במקביל, התחזקו תחושת האחריות והחוסן האישי והקהילתי."

Comments


bottom of page