top of page
  • תמונת הסופר/תמערכת דורות

האגף לאזרחים ותיקים מפרסם מידע וסרטוני הדרכה לבני משפחה מטפלים

שגרת החירום המתמשכת בעקבות המלחמה, מזמנת אתגרים ייחודיים לבני משפחה המטפלים באזרחים ותיקים. לאור המצב חברו יחד רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הרווחה והביטחון החברתי, ביטוח לאומי, ג'וינט-אשל, עמותת CAREGIVERS ISRAEL ועמותת CIMI , ופיתחו חומרי עזר שיוכלו לסייע ולתמוך בהם בתקופה המורכבת הזו.
 

מסמך שאלות תשובות לבני משפחה מטפלים באזרח הוותיק-חרבות ברזל הכולל תשובות לשאלות נפוצות שיסייעו לבני המשפחה המטפלים להתנהל באחריות תוך שמירה על הרווחה הנפשית, הבריאות והביטחון שלהם ושל יקיריהם. המסמך כולל גם הפניות למענים רלוונטיים בעת הזו וסרטוני המלצות בתחומים: טיפול באזרח הוותיק בשעת חירום | העסקת עובדים זרים | גמלת סיעוד | סוגיות בריאותיות ורגשיות.


הוכן סרטון לבני משפחה מטפלים המעסיקים עובד זר המספק המלצות לתמיכה בעובדים הזרים המטפלים באזרחים הוותיקים.

\

בנוסף משרד הרווחה והביטחון החברתי יחד עם ג'וינט-אשל ועמותת CAREGIVERS ISRAEL הכינו סרטון טיפים והמלצות לבני משפחה המטפלים באזרחים וותיקים במצבי חירום בהגשת מיכל שוכמן, מנהלת תחום פ"א - בני משפחה מטפלים במינהל אזרחים ותיקים.


bottom of page