top of page
  • תמונת הסופר/תמערכת דורות

בני 67 שאיבדו פרנסתם במלחמה זכאים למענק מיוחד

עובדים בני 67 ומעלה שפוטרו או שהוצאו לחל"ת החל מ-7.10.23 בעקבות מלחמת חרבות ברזל, עשויים להיות זכאים למענק מיוחד.


מי זכאי למענק?

תושבי ישראל בני 67 ומעלה שעבדו כשכיר במשך 3 חודשים רצופים לפחות לפני שפוטרו או הוצאו לחל"ת, ושהיו מחוסרי עבודה מאז תחילת המלחמה למשך 14 יום רצופים לפחות.


סכום המענק

גובה המענק יחושב על פי 75% מהשכר הממוצע של הזכאי ב-3 מתוך 6 החודשים האחרונים שקדמו להפסקת העבודה – לפי השכר הגבוה מביניהם, אך לא יעלה על 134 ₪ ליום.


לדוגמה: מבוטח בן 68 שהוצא לחל"ת ב-7.10.23, ששכרו בחודשים אפריל ומאי היה 3,000 שקל ברוטו לחודש, ביוני ויולי 3,200 שקל לחודש, ובאוגוסט ספטמבר 3,600 שקל בחודש.

לצורך חישוב המענק יובאו בחשבון שלושת החודשים עם השכר הגבוה ביותר, כלומר אוגוסט, ספטמבר ויולי. הממוצע של חודשים אלה הוא 3,466 שקל. המענק יהיה בגובה 75% מסכום זה, שהוא 2,600 שקל ובחישוב יומי 86 שקל. לפיכך סכום המענק שישולם עבור חודש אוקטובר עבור 24 ימי עבודה הוא 2,604 שקלים.
פוסטים קשורים

הצג הכול

Commentaires


bottom of page