top of page
  • תמונת הסופר/תמערכת דורות

ביטוח לאומי העלה את דרגת הזכאות לגמלת סיעוד לזכאים שיקיריהם נחטפו או נרצחו

הזקנים הסיעודיים שפונו מבתיהם עקב המלחמה זוכים לטיפול במקום מפלטם. לא תישלל גמלת סיעוד ממופנים שנקלטו בבתי אבות ובתי דיור מוגן


המוסד לביטוח לאומי התארגן במהירות לאחר אסון ה-7 באוקטובר לתת מענה מידי לזכאי גמלת סיעוד שפונו מבתיהם באזורי הסכנה ושוב לא יכלו לקבל שירות מהמטפלים הקבועים או שהמטפלות הצמודות ביקשו לצאת מהארץ.


בהתגייסות מרגשת של נותני השירותים, חברות ועמותות הסיעוד והעמותות המקומיות למען הזקן, זוכים הזקנים הסיעודיים לטיפול במקום מפלטם – בתי מלון, בתי דיור מוגן ובבתי קרובי משפחה.

ביטוח לאומי העלה אוטומטית את דרגת הזכאות לגמלת סיעוד לאזרחים ותיקים מעוטף עזה שיקיריהם נחטפו או נרצחו על-ידי המחבלים ביום האסון.


נטלי גבאי, מנהלת אגף הסיעוד, מציינת כי זכאים שפונו מבתיהם ובחרו לעבור לבתי אבות או דיור מוגן – זכאותם לגמלה לא תיפגע. עוד מציינת גבאי, כי שירותי האגף באישור תביעות חדשות לגמלת סיעוד נמשכים כבשגרה ובמדיניות מקלה באישור הזכאות על-פי מסמכים רפואיים.

נציין כי משרד הרווחה החליט לממן שהותם של זכאי חוק סיעוד מפוני עוטף עזה וקו הגבול בצפון שעברו לבתי אבות ובתי דיור מוגן שבפיקוחם ולהשתתף במימון אחזקת המטפל/ת צמוד/ה שעברו עם הזכאי למסגרת המארחת.


המלחמה חידדה שוב את הצורך להחזיר את מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות למערך התיאום והפיקוח של חוק ביטוח סיעוד. גם המצוקה התקציבית של מרכזי היום לזקן העמיקה עם פרוץ המלחמה ומערערת את המשך קיומם על-פי מודל התקצוב הקיים. מנכ"ל ארגון הל"ב מתייחס לכך במאמרו.


Commentaires


bottom of page