top of page
  • תמונת הסופר/תמערכת דורות

אוניברסיטת חיפה היא הראשונה בישראל המוכרת כידידותית גיל

כחלק מהמיזם של ארגון הבריאות העולמי להפוך את העולם לפחות גילני ולידידותי יותר לא.נשים זקנים, נערכו גם אוניברסיטאות לאפשר לאזרחים ותיקים להשתתף בכל פעילויות הליבה של האוניברסיטה ולהפגיש בין לומדים זקנים לצעירים.


אוניברסיטת חיפה היתה הראשונה בישראל להוביל מהלך זה בשנתיים האחרונות. מאמר על כך התפרסם במגזין דורות בתחילת הדרך. עתה זכתה האוניברסיטה להכרה כאונירברסיטה ידידותית גיל.


דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה פרופ' ישראל איסי דורון בירך את הפרויקטורית אורית הירש-מציאולס, את פרופ' אנה זיסברג ראשת המרכז לחקר ולימוד הזיקנה ואת רכזת המרכז ד"ר סיגל נעים, שהובילו את המהלך בהצלחה, והודה ללשכת הרקטור ולמערך הקיימות והחדשנות באוניברסיטה על התמיכה.


הסטטוס החדש הוענק לאוניברסיטה על-ידי הרשת האקדמית הגלובלית של 'אוניברסיטה ידידותית לגיל', ואליו מתלווה גם האפשרות לשיתופי פעולה חוצי יבשות, השתתפות בכנסים ובמחקרים השוואתיים ויוזמות חברתיות. פרויקט זה מהווה ביטוי של קיימות חברתית - פעילות למען אנשים בגיל זיקנה, בתוך לקמפוס ומחוצה לו, והוא חלק ממגמה כלל עולמית של חתירה לחברה רב-גילית.

בין יעדי המיזם: הנגשת הפעילויות השונות בתוך הקמפוס (לימודים, מחקר ואירועים חברתיים); מחוץ לקמפוס - הרצאות אקדמיות במרכזים קהילתיים, עידוד התנדבות הסטודנטים במיזמים המערבים אוכלוסייה זקנה, עידוד מעורבות סטודנטים מכל הגילים בלמידה פעילה ועוד.


אוניברסיטה ידידותית גיל נועדה לחבר בין המחקר והאקדמיה לבין הקהילה, לקדם שינוי חברתי חיובי עבור אוכלוסיות זקנות, לשפר את השלומות (well being) שלהם, להקנות ידע על כלים טכנולוגיים ועוד.

עם  ההכרה באוניברסיטת חיפה כאוניברסיטה ידידותית גיל, צוות ההיגוי יפעל להגשים את היעדים שאליהם התחייבה האוניברסיטה במהלך חמש השנים הקרובות, ובהם: צמצום תפיסות גילניות (ageism) והרחבת ההזדמנויות למפגש ולמידה בין-דורית.


"אוניברסיטת חיפה היא הראשונה בישראל הזוכה להצטרף ל-Global Age Friendly University Network, ובכך הופכת למנהיגה בתחומה בישראל", כתב פרופ' דורון.


Comments


bottom of page