דורות - מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת

על הקשר בין ניצול כלכלי של זקנים ובין הכשרה מקצועית

23/06/2009

מטפלת בזקנה פדתה בבנק המחאות שהוסבו לשמה וגנבה ממעסיקתה 100,000 ש"ח. האם הבנק היה חייב למנוע את הניצול? בית המשפט קבע שכן ועו"ד דורון מוסיף שרצוי שפקידי הבנק יקבלו הכשרה מקצועית ספציפית שתמנע ניצול כלכלי של זקנים

 

בטור זה נדונה בעבר סוגיית הניצול הכלכלי של זקנים ואף סוגיית האחריות המקצועית של הבנק כלפי לקוחותיו הזקנים. גיליון זה של דורות מוקדש לנושא ההכשרה המקצועית בתחום הזיקנה, וסברתי כי יהיה מעניין לקשר את הנושא לפסק דין שניתן לא מכבר בנוגע לאחריות הבנק במקרים של ניצול כלכלי של לקוחות זקנים.

פסק הדין הרלוונטי ניתן בבית משפט השלום בחיפה (ת"א 1282-06 אבישי נ' חומידי ואח') על ידי כב' השופטת חנה לפין-הראל. העובדות, כפי שתוארו על ידי בית המשפט, היו כדלקמן: התובעת, הגב' אבישי, שבעת מתן פסק הדין הייתה כבר כבת 90, נזקקה החל משנת 2003 לשירותי בת לוויה/מטפלת לאחר שנפלה בחצר ביתה ונפגעה בגופה. הנתבעת גב' חומידי, אחות במקצועה החלה למלא תפקיד זה ועברה להתגורר בביתה של התובעת בחודש מאי 2003. היא ניהלה את משק ביתה של התובעת ובמשך הזמן הפכה להיות לבת לווייתה לכל דבר ועניין.

לימים הסתבר כי במהלך תקופת עבודתה אצל המתלוננת, נהגה גב' חומידי לגנוב כספים מחשבונות הבנק של הגב' אבישי, ובין היתר גנבה את המחאותיה של גב' אבישי וזייפה את פרטי ההמחאה ואת פרטי המוטב כך שהסכום שנרשם ייזקף לזכותה או לזכות אנשים אחרים. עוד נהגה הנתבעת לפדות את ההמחאות במזומן או להפקיד את ההמחאות לזכות חשבון הבנק שלה. בנוסף, הנתבעת השתמשה בכרטיסי האשראי של גב' אבישי לצורך רכישת מוצרים שונים ולצורך כיסוי חובות של מקורביה, תוך שהיא מזייפת את חתימת הגב' אבישי ואת פרטי החיובים. בסך הכל גנבה הגב' חומידי מגב' אבישי כ-100,000 ש"ח. בגין פעולות אלה הוגש נגדה כתב אישום פלילי והיא הורשעה בדין.

בעקבות ההליך הפלילי, תבעה גב' אבישי את המטפלת ואת שותפיה גם בהליך אזרחי ולתביעה זו נוספה תביעה גם כנגד שלושה בנקים בהם ניהלה הגב' אבישי את חשבונותיה. בנקים אלה פדו את ההמחאות המזויפות, אף על פי שכל ההמחאות למעט אחת, נמשכו לפקודת המטפלת ונמשכו על ידה במזומן בקופת הסניף. יתרה מכך, המועדים שנרשמו כזמני הפירעון בהמחאות אלו היו סמוכים ביותר, ולעיתים היה הפרש של יום או יומיים בלבד בין המחאות עוקבות. בפועל, המטפלת סרה לבנק יחד עם מעסיקתה ובעוד זו יושבת וממתינה בצד, ניגשה לפקיד/ת הבנק והציגה עצמה כאילו היא פועלת מטעמה ובהסכמתה של גב' אבישי, מבלי שזו ידעה על הפעולות שביצעה המטפלת ומבלי שחתמה על ההמחאות שהוגשו לפירעון.

בית המשפט פסק כי המטפלת חייבת להשיב לגב' אבישי את הכספים שגנבה ודחה את טענותיה כאילו הדברים נעשו בהסכמתה או בידיעתה של גב' אבישי. הכרעה זו הייתה פשוטה, במיוחד בהתחשב בכך שהמטפלת כבר הורשעה בפלילים. ואולם, החלק המעניין של פסק הדין נוגע לחבות המשפטית של הבנקים. בית המשפט ציין כי לבנק חובת זהירות מושגית כלפי אנשים זקנים המנהלים אצלו את חשבונותיהם, והוסיף כי זהירות זו מעוגנת בחוק. פסק הדין עסק בשאלה האם קיימת גם חובת זהירות קונקרטית והאם זו הופרה במקרה הנוכחי. או במילים אחרות, פסק הדין דן בשאלה האם התנהגות פקידי הבנקים, בין במעשה ובין במחדל הייתה בלתי סבירה בנסיבות העניין, והאם הם הפרו בכך את החובה המוטלת עליהם ואפשרו את גניבת הכספים.

 

המטפלת סרה לבנק יחד עם מעסיקתה ובעוד זו יושבת וממתינה בצד, ניגשה לפקיד/ת הבנק והציגה עצמה כאילו היא פועלת מטעמה ובהסכמתה של גב' אבישי, מבלי שזו ידעה על הפעולות שביצעה המטפלת ומבלי שחתמה על ההמחאות שהוגשו לפירעון

 

וכך אמרה השופטת:"התשובה היא לטעמי ברורה. לבנק לא היו נגרמות כל הוצאות מיוחדות לו היה ולו פעם אחת שואל את התובעת, האם נתנה אישור לנתבעת למשוך שיקים במקומה, או היה בודק, ולו פעם אחת את החתימות, או היה שואל את התובעת אם אמנם היא מושכת שיקים בתדירות כזאת גבוהה לטובת הנתבעת. ההוצאות [של הבנק]נראות מינימליות ופעוטות לעומת הנזק שנגרם לתובעת. ההסתברות היא כי יקרה כזה נזק באופן הגיוני ועל פי ניסיון החיים המצטבר, כאשר יותר ויותר קשישים נזקקים לעזרת זרים, ויותר ויותר מתגלים מעשי ניצול לרעה ומרמה של מטפלים בקשישים. הסתברות זו צריכה להיות לנגד עיניהם של פקידי הבנק".

 

ממשיכה השופטת וקובעת:"אנשי הבנקים מתגוננים בטענה כי התובעת עצמה הייתה אישה שניהלה את ענייניה, צלולה, קיבלה את דוחות הבנק באופן שוטף ולא התלוננה. על כן, אין כל סיבה להטיל עליהם את תוצאות רשלנותה ואי דיווח על פנקסי שיקים שנעלמו, או משיכות כספים בתדירות גבוהה שיכלה לראות בקלות יתרה בדפי הבנק. לטעמי, גם אם התובעת התרשלה אמנם, ולא בדקה כראוי את חשבונות הבנק, אין זה פותר את אנשי הבנק מהפעולה הפשוטה של בדיקת חתימות התובעת על השיקים, אשר נמשכו על ידי הנתבעת בתדירות גבוהה. אנשי הבנק עצמם העידו כי לפתע נוצרו יתרות חוב בחשבונותיה של התובעת, והיא דאגה לכסותן על ידי מכירת פיקדונות וניירות ערך. שילוב של שני הגורמים החדשים בהתנהלותה הכספית של התובעת, דהיינו היווצרות יתרות חוב כאשר מקורותיה הכספיים לא השתנו, והופעת אדם זר בסביבתה הקרובה של התובעת [...], היו צריכים להביא את אנשי הבנק לתהות ולברר, ולא לעצום את עיניהם ולהסתתר מאחורי המראה של התובעת המנהלת ענייניה בעצמה, בדעה צלולה. בכך שלא עשו כן, הפרו את חובת הזהירות כלפי התובעת".

 

לפיכך נדרשו הבנקים להשיב לתובעת את הכספים שנגנבו על ידי זיוף החתימה בידי המטפלת. פסק דין חשוב זה מצטרף לפסקי דין אחרים בתחום שמדגישים את חובת הזהירות של הבנקים כלפי לקוחותיהם הזקנים.

 

 

פסק הדין עוסק בשאלה אם התנהגות פקידי הבנקים, בין במעשה ובין במחדל הייתה בלתי סבירה בנסיבות העניין, והאם הם הפרו בכך את החובה המוטלת עליהם ואפשרו את גניבת הכספים

 

 

ברצוני לקשר את תוצאות פסיקה זו לנושא ההכשרה המקצועית בתחום הזיקנה. לטעמי, הניצול שתואר במקרה הנוכחי נבע, בין השאר, מחוסר מקצועיות ומחוסר הכשרה מקצועית בכל הנוגע לטובת הזקנים. אני סבור כי אחת הסיבות שבגינן התאפשרה הגניבה היא שפקידי בנק - כמו אנשי מקצוע רבים אחרים - לא קיבלו חינוך והכשרה ספציפיים בתחום הזיקנה ולא היו בידיהם כלים מקצועיים לאיתור והתמודדות עם ניצול כלכלי של לקוחות זקנים.

 

הדברים נכונים כמובן לא רק ביחס לפקידי בנק. במקצועות רבים אין מודעות להיבטים ייחודיים של השירות הניתן ללקוחות זקנים ואין התייחסות לכך במהלך הלימודים וההכשרה המקצועית. אקח לדוגמה את המקצוע הקרוב לליבי - משפטים: רק במיעוט מן הפקולטות למשפטים ניתנת הכשרה משפטית בנוגע לזכויות הזקנים או הכשרה במשפט וזיקנה. עורכי דין רבים - גם כאלה העוסקים בתחומים הנוגעים במישרין ללקוחות זקנים, כדוגמת עריכת צוואות - לא קיבלו כל הכשרה ספציפית בתחום הזיקנה. וכך, עורכי דין מגלים בדיעבד כי בשל חוסר רגישות או חוסר מודעות לתופעה, אפשרו למעשה ניצול כלכלי של זקנים שעבורם הכינו מסמכים משפטיים.

 

אם יש מסר חשוב מפסק הדין שתואר לעיל הוא כי קיימת חובה אוניברסלית לעסוק בהיבטים הייחודיים הנוגעים לזקנים כחלק ממערך ההכשרה המקצועית הבסיסי בכל המקצועות הרלוונטיים. אין כמעט תחום מקצועי שבו לא ניתן למצוא היבטים שכאלה, ואין לאפשר כיום רישוי והסמכה של אנשי מקצוע שאמורים לספק שירות ולהעניק טיפול לזקנים מבלי שנחשפו לתחומי הידע הנוגעים במישרין לאוכלוסייה זו.

 

 

הדפסשלח לחבר
בניית אתרים