דורות - מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת

פרויקט מיוחד לדורות - מתשע"א לתשע"ב

לקראת ראש השנה תשע”ב ביקשנו מראשי ארגונים ומובילים בתחום הזיקנה לציין את הנושאים שאפיינו לדעתם את השנה החולפת בארגונם ו/או בתחום, ואת משאלותיהם לשנה הבאה עלינו לטובה.

עוד הצענו לבכירים לבחור את איש השנה שלהם ואת האיש/האנשים מהם היו רוצים לבקש סליחה
5/10/2011

תשע"א

הכנת תכניות אב יישוביות לשירותים לאוכלוסייה המבוגרת  *  עלייה במספר הלומדים גרונטולוגיה לתארים מתקדמים  *  פסק הדין שפסל מכרז האשפוז הסיעודי  *  מכירים גם בצרכי בני משפחה מטפלים  *  משען מקדמת מחקרים  *  יותר רופאים גריאטריים בחדרי המיון  *  קידום מודעות זכויות והרחבת תכניות לניצולי שואה  *  פתיחת מכון מינרבה לחקר סוף החיים  *  הכרזת מלחמה במעונות הפיראטיים

 

3 דברים שאפיינו את השנה המסתיימת שהיו בבחינת בשורה או פריצת דרך בארגון בראשו אתם עומדים בתחום זיקנה

 

 

ד"ר לאה נס

סגנית השר לאזרחים וותיקים

-  העברתו של חוק חובת יידוע, המחייב ליידע אישית לגבי כל הזכויות המגיעות לאזרח הוותיק. זאת לצד מתן, יעוץ ותמיכה של המשרד לאזרחים ותיקים במוקד 8840 *, למיצוי כל זכויות האזרח הוותיק.

-  העברתו של חוק מינוי יועץ מיוחד לנושא אזרחים ותיקים, בכל רשות מקומית. שידאג לאינטרסים של האזרחים הוותיקים בכל נושא מדיור, ועד תרבות ופנאי.

-  חיים בגיל - תכניות-אב יישובית לאזרחים וותיקים ברשויות המקומיות - מהפכה בתפיסת אוכלוסיית האזרחים הוותיקים על ידי, תכנון ובניית תשתית ארגונית ומקצועית ביישובים השונים למען קידום האזרחים הוותיקים והעצמתם, תוך איגום המשאבים והידע.

 

 

מרים בר גיורא

מנהלת השירות לזקן, משרד הרווחה

נושאים שקודמו על ידינו בשנה האחרונה, והינם חדשניים או מהווים פריצת דרך:

-  הצעת חוק הדיור המוגן הצעה ממשלתית ראשונה בתחום, שנועדה לקבוע זכויות (וחובות) הדיירים (והמנהלים) בדיור המוגן, לרבות מתן ערבות כספית לפיקדונות הדיירים, וכן חובת רישוי ופיקוח.

-  פיתוח נרחב של תוכנית "מועדון מועשר" בכ-50 רשויות מקומיות: תוכנית חדשנית המהווה שלב ביניים בין מועדון חברתי למרכז יום, במקומות בהם אין מרכזי יום.

-  טיפול ממוקד במעונות פיראטיים - פיקוח, שיפור או הבאה למשפט לצורך סגירה של מעונות הפועלים ללא רישיונות ע”י צוות מפקחים מיוחד הכולל עו”ד.

-  הרחבת תוכנית חברתיות טיפוליות לניצולי שואה ותקצובן בהתאם. פיתוח תוכניות המיועדות לניצולי שואה בלבד ומותאמות לצרכיהם הייחודיים.


 

עו"ד ד"ר ישראל (איסי) דורון

יו"ר האגודה לגרונטולוגיה

שנת תשע"א הייתה שנה חשובה ומוצלחת לאגודה הישראלית לגרונטולוגיה: האגודה שבה והגדילה את מצבת החברים שלה מעבר ל-500 חברים; כתב העת "גרונטולוגיה" יצא לאור באופן סדיר וכלל מאמרים ומחקרים מדעיים מצוינים בנושאים מהותיים בהנהגתה של עורכת כתב העת, ד"ר אסתר לי-מרכוס; האגודה פתחה ממשק בפייסבוק אשר שידרג את התקשורת השוטפת עם חבריה ותומכיה והחלה להפיץ עלון מידע לחבריה; האגודה יוצגה בכבוד בכנס בבולוניה איטליה של האגודה הגרונטולוגית הבינלאומית, ועוד. אולם, אם יהיה עלי להצביע על שלושה דברים שאפיינו את האגודה בבחינת בשורה או פריצת דרך, הרי שאצביע על שלושת הדברים הבאים:

 

-  הקמת והנהגת "פורום ארגוני הזיקנה": אחת הבעיות המרכזיות בתחום הזיקנה, המוכרת היטב במשך שנים רבות, היא הפיצול והביזור לא רק של רשויות השלטון הרבות העוסקות בתחום הזיקנה, אלא גם של הארגונים המייצגים מגזרים שונים בתחום השירותים לזקנים. ביוזמת האגודה הישראלית לגרונטולוגיה הוקמה בשנת תשס"א מסגרת חדשה המוכרת כ"פורום ארגוני הזיקנה". לא מדובר בארגון או בעמותה, אלא במסגרת-על שתפקידה לשפר את שיתוף הפעולה, התקשורת, והתיאום בין ארגונים מרכזיים בתחום הזיקנה. הפורום כולל כיום ארגונים מרכזיים, לרבות א.ב.א (ארגון בתי האבות והדיור המוגן), ארגוני חברות הסיעוד ונותני שירותי הסיעוד, אגודות מקצועיות בתחום הגריאטריה (לרבות האיגודים של הרופאים, האחיות והעובדים הסוציאליים המתמחים בזיקנה) וכן של עמותות מרכזיות מהמגזר השלישי (לרבות "עמדא", "כן לזקן" ו"תמיכה"). פורום חדש יחסית זה מפתח בימים אלה את התשתית שבעתיד תוכל לשמש כפלטפורמה לשיתופי פעולה מהותיים ומשמעותיים יותר.

 

-  יציאה לדרך של סדרת "ניירות עמדה", והוצאתו לאור של נייר העמדה הראשון בנושא הצורך בתוכנית אסטרטגית לאומית בתחום הזיקנה: האגודה הישראלית לגרונטולוגיה החליטה השנה להתחיל ולהוציא לאור "ניירות עמדה" בתחומים מרכזיים בתחום מדיניות ומחקר בזיקנה בישראל. ניירות עמדה אלה אמורים לשמש כתשתית לדיון ציבורי ואקדמי נרחב בסוגיות היסוד של מדע הזיקנה בישראל. נייר העמדה הראשון, שעומד להתפרסם בימים אלה, הוכן על ידי פרופ' יוסף קטן, וד"ר אסתר יקוביץ, ועוסק בצורך להכין תכנית אב אסטרטגית ולאומית בתחום הזיקנה בישראל. נייר עמדה זה מצביע כיצד בניגוד לתמורות הדמוגרפיות והחברתיות המהותיות העוברות על ישראל במסגרת הזדקנותה, אין בנמצא תכנית אב לאומית המתיימרת להתמודד עם שינויים אלה או להציג תכנית סדורה לעיצוב הפתרונות העתידיים בתחום. נייר עמדה זה אמור להוות אבן דרך אשר תגרום לממשלת ישראל לנקוט מהלך לשינוי במציאות הנוכחית, ולנקוט פעולה אשר בסופו של יום תציב לדיון תכנית אסטרטגית שכזו. כאמור, נייר עמדה זה הוא הראשון במסגרת סדרה של ניירות עמדה, כאשר בשנה הקרובה יוכן נייר עמדה נוסף בנוגע למעמדה של הפרופסיה הגרונטולוגית והסדרתה החוקית בישראל.

 

-  שותפות בפרויקטים ארציים יחד עם המשרד לאזרחים ותיקים בתחום קידום המחקר הגרונטולוגי ופיתוח תכניות אב בזיקנה בשלטון המקומי: האגודה הישראלית לגרונטולוגיה הייתה השנה מעורבת באופן פעיל בפרויקטים ארציים בהובלת המשרד לאזרחים ותיקים. שניים מהפרויקטים הללו מבטיחים במבט לפנים להיות פרויקטים בעלי חשיבות אסטרטגית, והאגודה תמשיך להיות מעורבת ולתרום את חלקה בצורה פעילה ומהותית. הפרויקט הראשון הוא הקמת ועדת היגוי לקידום המחקר הגרונטולוגי בישראל, בראשות פרופ' שרה כרמל (יו"ר האגודה לשעבר). ועדה זו אמורה לגבש מדיניות בתמיכה ובקידום המחקר המדעי והיישומי בתחום מדעי הזיקנה בישראל, תוך הקצאת משאבים ייעודיים וייחודיים לנושא במימון המשרד לאזרחים ותיקים. הפרויקט השני הינו פרויקט ארצי להכנת תכנית אב מקומיות בתחום הזיקנה בהנהגת המשרד לאזרחים ותיקים בשיתוף עם השלטון המקומי. גם כאן, בסופו של יום, יצירת מארג של תכניות-אב מקומיות בתחום הזיקנה, בהובלה מקומית של גרונטולוגים ושימוש בכלי הידע של מדע הגרונטולוגיה, יחוללו שינוי מהותי בהכרה ובמקום של הגרונטולוגיה בחברה הישראלית.


 

ד"ר שי בריל

מנכ"ל בית החולים השיקומי "בית רבקה", שירותי בריאות כללית

-  השלמת הטמעת תיק רפואי ממוחשב של פרדיגמה קייר בכל מחלקות בית החולים.

-  השלמת מכון שיקום חדש ומרווח.

-  כניסה לתהליך אקרדיטציה (הסמכה) על ידי ארגון האיכות המוביל בארה"ב (JCI– Joint Commission International).


 

אלי עזרא

מנכ"ל בית האבות הציבורי עד 120, חדרה

-  ביטול המכרז לאשפוז גריאטרי ע"י השופטת אגמון.

-  יכולתו של בית האבות שלנו להמשיך להתקיים ולהתפתח גם ללא קבלת הפניות מלשכות הבריאות.

-  מינויו של ידידי משה כחלון לשר הרווחה והשירותים החברתיים


 

ד"ר אסתר יקוביץ

יו"ר עמותת לב זהב

-  התרחבות ופתיחת סניפים נוספים ובכך הגדלנו את הפריסה הארצית מנהריה ועד אזור גוש דן.

-  התמקצעות – החל מהוועד המנהל של הארגון וכלה בעובדים. מתן דגש על השתלמויות לעובדים ומתן שירות באיכות ברמה גבוהה.

-  הקמת תאגיד להעסקת מטפלים זרים כדי לאפשר ללקוחות מענה לצרכים גם בתחום זה.

 

 

קראו עוד בגיליון את תשובותיהם של:
 
פרופ' יצחק בריק

מנכ"ל אשל

 

פרופ' מירי כהן

ראש החוג לגרונטולוגיה, אוניברסיטת חיפה

 

אורנה בר

מנהלת קרן חוק סיעוד, המוסד לביטוח לאומי

 

ד"ר אהרון כהן

ראש אגף גריאטריה, משרד הבריאות

 

לאה אורן

מנהלת מינהל גיל הזהב, עיריית רמת השרון

 

ג'ני ברודסקי

מנהלת המרכז לחקר הזיקנה, מאיירס-ג’וינט מכון ברוקדייל.

 

ד"ר יפה לרמן

מנהלת המערך הגריאטרי, המרכז הרפואי תל אביב (איכילוב)

 

עו"ד איל חן דרורי

מנכ"ל משען

 

אריה רוטשטיין

סמנכ"ל השירות הטיפולי וניהול האיכות

 

פרופ' יסכה כהן-מנספלד

ראש מכון הרצג לחקר ההזדקנות והזיקנה, אוניברסיטת תל אביב

 

משה בוקובזא

יו"ר עמותת חברות הסיעוד

 

עו"ד אביבה סילברמן

מייסדת ומנכ"לית עמותת אביב לניצולי שואה

 

ורד שחם

מפקחת ארצית על המעונות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 

 

 

ועוד בגיליון, תשובות המרואיינים לקראת השנה החדשה:

 

תשע"ב

 

דברים שישמחו אותך אם יצאו לפועל /יתממשו /ייעלמו בתחום הזיקנה בכלל ובארגונך בפרט

 

מיליון שעות התנדבות של גמלאים  *  הפעלת הרפורמה במערך הבריאות לזקנים  *  הצלחת הכינוס הדו-שנתי של האגודה לגרונטולוגיה  *  קידום והעמקה של ההתמחות בגרונטולוגיה ובגריאטריה  *  הכרה במטפלות לזקנים כמקצוע מועדף  *  פריצת דרך בחקר מחלת האלצהיימר  *  שיפור בדימוי הציבורי של נותני שירותי הסיעוד

הדפסשלח לחבר
בניית אתרים