דורות - מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת

מה העבודה הזאת לכם?

מדור חדש זה ישמש במה לצרכים השונים של העוסקים במקצועות השונים בטיפול בזקנים וייתן אפשרות לדון בסוגיות פרופסיונאליות של אוכלוסיית העובדים בתחום זיקנה

14/04/2011

מדוע משאבי אנוש?

לאורך שנות עבודתי פגשתי אלפים של עובדים ממגוון דרגים, מקצועות ומכל השירותים לזקנים. לא פעם, כאשר נידונו שאלות מפתח לגבי מהות השירות ודרכי פעולתו, פגשתי תופעה מעניינת במיוחד: עובדים בדרגים המטפלים ונותני השירות טענו כי אין ביכולתם לשפר את עבודתם שכן הם תלויים בממונים עליהם למימון המשימה, להענקת הידע או להאצלת סמכות לביצועה. לעומתם, דרג הממונים טען לעיתים רבות כי למרות רצונם לתת שירות מצוין,הם תלויים בעובדיהם, אשר לא תמיד מצליח לבצע את המשימות ברמה אליה הם שואפים, יהיו הסיבות לכך אשר יהיו. במקרים אחרים למדתי כי המנהלים נתונים בסד של תקנות, תנאי שוק, או דרישות של לקוחותיהם. לאחר הקשבה מתמשכת, הגעתי למסקנה כי כמאמר הרבי, כנראה ש"כולם צודקים". שכן, המציאות בה פועלים קובעי מדיניות, עובדים והנהלות היא מורכבת וסבוכה.

 

כיצד זה קשור למשאבי אנוש בשרותים לזקן? משאבי אנוש ממקד באפשרות לבחון מהם העיסוקים, הכישורים והתנאים הנדרשים לעבודה איכותית עם הזקן ולמענו. תיאוריות הניהול של משאבי האנוש מתעניינות בגיוסם של עובדים באורח הולם, באיוש המשרות בצורה המתאימה לצורכי הארגון, בשכר וההטבות המוענקים לעובדים, ובהכשרתם של העובדים לתפקידם. אלה הנם גורמים בעלי השפעה על איכות הטיפול המוענקת לזקן. בנוסף, עולים לדיון גם גורמים כלליים כמו מדיניות ממשלתית, וגורמים ייחודיים כגון מאפייני אספקת השירות על ידי הארגון, ומצבו של המטופל.

 

העיסוק בתחום משאבי אנוש מתמקד בתנאים המאפשרים, כדי שהאדם הנכון במקום הנכון, ימצה את מלוא הפוטנציאל וייתן את השירות המיטבי לזקן ולמשפחתו. ההתפתחות הענפה בה התברך תחום הזיקנה בעשורים האחרונים תרמה לאיכות חיי הזקן ולאיכות השירות והטיפול להם זוכים הזקנים. אף על פי כן, באופן יחסי, דיון מועט הוקדש לסוגיות הקשורות לפיתוח, השבחה וניהול המשאב האנושי.

 

הגישה הרווחת כיום רואה בעובדים בארגון משאב חיוני ובעל ערך רב. הארגון הפוסט מודרני מעוניין לטפח ולשמר את עובדיו מתוך ראית האנשים כהון בעל ערך מקצועי ואנושי, המיומן בעבודתו ואמון על שליחותו במתן מענה מתאים לצרכים המגוונים של הארגון ולקוחותיו בסביבה משתנה.

 

בתחום העיסוק בזיקנה בארץ, התפרסם בשנת 1997 מחקר שנערך על ידי מכון מאיירס ברוקדייל. כחלק מעבודת המחקר, נבדקו מהם התפקידים הקיימים בתחום הזיקנה בישראל זוהו 45 בעלי מקצוע שונים, בלי לכלול תפקידי עזר כגון מטפלות. מכיוון שהתחום התפתח והתרחב, ומסגרות שונות נוספו, בבית, בקהילה ובמוסדות, סביר להניח שהיום הרשימה היתה עוד יותר ארוכה. כיום אנשי מקצוע אלו נתפסים כמשאב חשוב - האני המניע את גלגלי השירות לזקנים. מאחר והיקף הטיפול בזקן ואיכותו תלויים בראש וראשונה בעובדים, סברנו כי מן הראוי להקדיש מקום מיוחד לתחום הרחב של משאבי אנוש במערכת השירותים לזקנים.

 

יכולת האדם נותן השרות הוא המרכיב העיקרי שיקבע את איכות העזרה, השירות והטיפול הניתנים לזקן. זאת בהתבסס על ההכרה כי כל עובד הוא אדם בעל תכונות ייחודיות ויכולות, ומשאב שיש לטפח אותו. יש הרואים במיומנויות ובידע של העובדים בארגון מצבור בעל ערך כלכלי לארגון, ומכנים זאת "הון אנושי". עיון בספרות המקצועית והמחקרית, והאזנה לעובדים נציגי תפקידים רבים, מלמדים כי יכולותיהם של העובדים ופעילותם כנותני שירות תלויה בשלל גורמים להם השפעה על איכות השירות ותוצאת השירות והטיפול בזקן.

 

אנו מיעדים מדור זה לעיון, רב שיח ודיון בסוגיות אשר הם ביסוד העבודה עם הזקן ולמענו. במהלך הזמן נרצה להציף ודון בשאלות רבות כגון:

 

מדוע משאבי אנוש?

האם קיים מכנה משותף בין עשרות התפקידים בתחום הזיקנה שעוסקים בכל הרצף של השירות לזקן?

האם נדרשים תנאי יסוד שמאפשרים לאדם לעבוד עם זקנים?ואם כן, האם הם זהים בכל העיסוקים או שמא רב המפריד ביניהם?

אגודות גריאטריות בעולם הגדירו מיומנויות יסוד לטיפול בזקן. האם אלה מקובלים בכל המסגרות הטיפוליות בארץ?

במערכת בה קיימת הירארכיה מקצועית וארגונית, האם קיים מכנה משותף בין כל הדרגים?

מירב כח האדם בתחום הטיפול בזיקנה הוא נשי. האם זה משפיע על מערכות היחסים בתחום?

כיצד משפיעות מערכות יחסים והירארכיות מקצועיות על איכות הטיפול בזקן?

ומה השלכות המציאות שבה רוב המטפלים הישירים חסרי הסמכה כלשהי?מהם האתגרים המרכזיים בנושא, וכיצד ניתן לקדם את איכות חיי העבודה בתחום?

 

 

מדור זה פותח את שורותיו לעיסוק בטווח הרחב של הנושאים הקשורים למשאבי האנוש בזיקנה: גיוס כוח אדם ומיונו, טיפוח והכשרת עובדים והערכת ביצועיהם, הנעת עובדים, דיני עבודה ויחסי עובדים וארגונים, עקרונות וסוגיות בניהול ומנהיגות, תגמולים ותמריצים יצירת סביבת עבודה מתאימה ומעודדת, עבודת צוות, רווחת עובדים, מדיניות ואילוצי שוק, ועוד

 

בארצות הברית התפרסמו מסמכים בעשור האחרון העוסקים במחסור העצום בעובדים ובצורך העתידי למאות אלפים שיטפלו באוכלוסייה ההולכת ומזדקנת

 

 

האתגרים בפניהם אנו עומדים

תחום הזיקנה מאופיין בבעיות ייחודיות ,ויש לשער כי לחלקן השפעה על התנהלות משאבי האנוש בשירותים. שאלות בתחום זה כוללות:

• מחסור בכח אדם - האם המחסור בכח אדם מיומן קשור למחסור הכללי במערכת הבריאות בארץ, או שמא מדובר במחסור הנובע ממאפיינים ייחודיים של התחום? כגון, הדימוי השלילי של זקנים וזיקנה וגילנות? מהם הצעדים שניתן לנקוט כדי להניע אנשים לעבוד עם זקנים? האם יש צורך במחקר, בהסברה וחינוך? האם יש מקום להציע תמריצים לאנשי מקצוע כדי שייאותו לעבוד עם זקנים? והאם ניתן להטיל אחריות בנדון על הממשלה, או על גורמים אחרים?

חשיבות פיתוח הידע והמיומנות בתחום - בשנת 2009 יצא לאור מסמך של המועצה הלאומית לגריאטריה שהצביע על חוסרים רבים בידע ובמיומנות בקרב בעלי תפקידים רבים במערך הטיפול בזקן. מסמכים ברוח דומה נכתבו בארצות הברית בעשור האחרון והם עוסקים במחסור העצום בעובדים ובצורך העתידי למאות אלפים שיטפלו באוכלוסייה ההולכת ומזדקנת. מהם הגורמים לחוסר ידע זה וכיצד הדבר משפיע על איכות הטיפול בזקן? האם קיימת דרישה ללמוד ואפשרות ללמד את כל בעלי התפקידים בתחום? האם יש מספיק מורים? ומי הגורם האחראי על גיבוש מדיניות וקביעת סטנדרטים בנושא זה?

מורכבות העבודה בצוות רב מקצועי - תופעה שכיחה היא הקושי והמורכבות בתאום , שיתוף ולמידה בין המגזרים והמקצועות. יתר על כן, במסגרות רבות חלק הארי של הטיפול המעשי נעשה על ידי כוחות עזר, אשר שכרם נמוך ביותר וכך גם מעמדם החברתי. מהן השלכותיה של מציאות זו על איכות חיי הזקן וממי ראוי לצפות לסיוע בנדון?

דילמות אתיות ופילוסופיות בשגרת העבודה של העובד בזיקנה - עובדים מכל הדרגים מתלבטים לגבי היחס המתאים אל הזקן: כיצד להתיחס לאדם כעצמאי גם אם הוא תלוי בעזרה לפעולות מסוימות? כיצד לכבד את הזקן שלא מודע לזקנתו? כיצד ניתן לתמוך בעובד המתקשה לראות ולתת בפעול טיפול תומך באיכות חיים או אריכות ימים? מהן הדרכים לסייע לעובד לגזור סיפוק מן העיסוק? כיצד נוכל למנוע שחיקה נפשית בקרב המטפלים?

 

 

יכולת האדם נותן השרות הוא המרכיב העיקרי שיקבע את איכות העזרה, השירות והטיפול הניתנים לזקן

 

ההתפתחות הענפה בה התברך תחום הזיקנה בעשורים האחרונים תרמה לאיכות חיי הזקן ולאיכות השירות והטיפול להם זוכים הזקנים. אף על פי כן, באופן יחסי דיון מועט הוקדש לסוגיות הקשורות לפיתוח, השבחה וניהול המשאב האנושי

 

 

תחומי העיסוק של המדור

מדור זה פותח את שורותיו לעיסוק בטווח הרחב של הנושאים הקשורים למשאבי האנוש בזיקנה: גיוס כוח אדם ומיונו, טיפוח והכשרת עובדים והערכת ביצועיהם, הנעת עובדים, דיני עבודה ויחסי עובדים וארגונים, עקרונות וסוגיות בניהול ומנהיגות, תגמולים ותמריצים יצירת סביבת עבודה מתאימה ומעודדת, עבודת צוות, רווחת עובדים, מדיניות ואילוצי שוק, ועוד כטוב בעיני קהל הקוראים.

המדור מזמין כתבות, שאלות ותגובות של קוראים ומומחים, דיון בהשתתפות נציגים רלבנטיים מבין אנשי השדה, האקדמיה או קובעי המדיניות, מומחים ועובדים בשדה.

הקוראים מוזמנים לשלוח את הערותיהם שאלותיהם והצעותיהם אל:tz.tali@gmail.com

 

 

טלי צוק הינה יועצת, מומחית לפיתוח ולהכשרת משאבי אנוש, בעלת ניסיון והכשרה בהדרכת עובדים, זיקנה, למידה מקוונת, ניהול, פיתוח ארגוני. בין השאר, היא הקימה את מרכז אשל להשתלמות ולהדרכה והנה זוכת תואר "יקיר ארגון בתי אבות".

הדפסשלח לחבר
בניית אתרים