דורות - מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת

מאמר מערכת 130: הגיע זמן לסדר

6/04/2011

התכנית המהפכנית לטיפול עתידי בזקנים בישראל המתגבשת במשרד הבריאות עשויה, אם תתקבל, לשנות את כל מערך נותני השירותים לזקנים בישראל ולרכז את כל האחריות לבריאות, לשיקום, לסיעוד בקהילה ולשירותי אשפוז סיעודי בידי קופות החולים.

 

גם אם יש היגיון בעבודת המטה היסודית שערכו במשרד הבריאות לגיבוש תכנית הערכות לזיקנה בישראל בעשורים הבאים, הניסיון של גוף ממשלתי-ציבורי אחד להוביל מהפכה ללא שיתוף גורמי הביצוע והאחריות הרבים הפעילים כיום ב"זירת הזיקנה", בשלבי החשיבה והתכנון, עלול להביא לטרפוד של כל מהלך נכון וחיוני.

 

אם לא תקום וועדת מומחים בלתי תלויה, מעין "וועדת שישינסקי" של עתיד הזיקנה בישראל, בגיבוי מלא של ראש הממשלה ושר האוצר, סופה של כל רפורמה להימרט על ידי אינטרסים פוליטיים וכלכליים המבקשים להנציח את מערך הכוחות והשירותים הקיימים.

 

אל מול ריבוי הרשויות האחראיות לשלומו, רווחתו, בריאותו של הזקן בישראל, במציאות של אמות מידה ומבחני הכנסה נפרדים ונבדלים של כל רשות/מיניסטריון, אל מול מבוך השירותים והזכויות שהאזרח המבוגר בישראל תועה בו, אכן הגיע הזמן לעשות סדר. לעשות סדר ובשכל.

 

מערכת דורות מברכת את הקוראים ובני משפחותיהם בחג אביב שמח.

הדפסשלח לחבר
בניית אתרים