דורות - מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת

גיליון 161, ספטמבר 2014

5/10/2014

שינויים דמוגרפיים בקרב בני 65+
באיזו עיר שיעור הזקנים הוא הגבוה ביותר ובאיזו מספרם הוא הגבוה ביותר?
מהי תוחלת החיים הממוצעת של בני ה-65?
מה צפוי להיות מספר הזקנים בישראל בראש השנהבעוד 15 שנה?
לקראת ערב ראש השנה תשע"ה, סוקרים חוקרי מכון ברוקדייל-מאיירס שינויים דמוגרפיים בקרב בני 65 ומעלה בישראל והשפעותיהם על הרכב אוכלוסייה זו. בסקירה מבחר נתונים על מאפייני המגורים של בני 65 ומעלה, תוחלת חיים ושביעות רצון מתחומי חיים שונים.

מניעת התעללות בקרב זקנים עולים
חיים בצל הלשנה לשלטונות בגולה מונעים מעולים לדווח על מקרי התעללות והזנחת זקנים בישראל.
המאמר מתאר פרויקט פיילוט ייחודי שהופעל לאוכלוסיית יעד של עולים זקנים מחבר העמים במסגרת פעילות היחידה לטיפול ומניעת התעללות בזקנים בלשכה לזקן של עיריית ראשון לציון.

 

טיפול לא תרופתי בדמנציה 
אין כיום דרכים לרפא או לעצור את מחלת האלצהיימר, ואולם יש כמה דרכים לעכב את התפתחות המחלה.
המאמר דן בדרך החדשה והמעניינת במיוחד- שימוש בטכנולוגיה של עירור השכבות החיצוניות של המוח באמצעות שדות מגנטיים רבי עוצמה בתדרים נמוכים.

הדפסשלח לחברלטופס מנוי על דורות
בניית אתרים