דורות - מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת

גיליון 148, מאי 2013

13/05/2013
ועדת בן יהודה לבחינת בדיקות הזכאות לחוק סיעוד ממליצה להמשיך במבחן התלות הנהוג ולהתאימו לנבדק תוך רגישות לצנעת הפרט.
הוועדה ממליצה לשנות את שיטת הניקוד לנבדקים ולהדק את השיתוף עם גורמי הטיפול בקשיש בקהילה. קוראת לשנות את דרגות הזכאות ולהקצות יותר משאבים לזכאים עם רמת מוגבלות גבוהה
הדפסשלח לחברלטופס מנוי על דורות
בניית אתרים