דורות - מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת

גיליון 133, יולי 2011

27/07/2011

תוכן עניינים

 

מאמר מערכת: צדק חברתי

ריענון ידע על מהות העבודה הסוציאלית וחשיבות המקצוע בביצוע חוק ביטוח סיעוד

ענת יולס / תגובה לדורות

 

בית האבות הווירטואלי

איזי גל

 

תוכנית טיפול בית

חיה בן יעקב

 

חוקיות תעריפי האשפוז הסיעודי הממושך

עו"ד ד"ר ישראל )איסי( דורון / הדיבר החמישי

 

מותר לתת מקום למות

יפעת אורדיבר, הלה אשחר

 

מוזיאון ארצות המקרא בירושלים

תיירות לדורות

 

 

חדשות

משתלמים לדורות

קול קורא - האגודה הישראלית לגרונטולוגיה

חדש ומרגש / פלטשקעס

מספרים לדורות / יאיר אלחי - דורות בגלבוע

רעיון לדורות

זכויות ניצולי שואה / עו"ד אביבה סילברמן

 

הדפסשלח לחברלטופס מנוי על דורות
בניית אתרים