דורות - מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת

מבזק מיוחד

בית המשפט נענה לבקשת בתי אבות והוציא צו ביניים נגד מכרז משרד הרווחה:

לעכב חתימה על הסכמי התקשרות עם הזוכים עד להכרעת בית המשפט

10/12/2013

בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים החליט הבוקר לעכב את החתימה על הסכם ההתקשרות של משרד הרווחה עם בתי אבות שזכו במכרז המשרד להשמת דיירים עצמאיים ותשושים בהפנייתו.

 

החלטת בית המשפט התקבלה בתשובה לעתירה שהגישו בתי אבות ואיגוד בתי אבות באמצעות עו"ד אילן בןמבך נגד מכרז משרד הרווחה.

בעתירה שהוגשה בסוף חודש אוקטובר התבקש בית המשפט להוציא צו מניעה במעמד צד אחד לעיכוב המכרז, אך בית המשפט נמנע מלהוציא צו כזה ודחה את הדיון בעתירה עד לקבלת התייחסות הצדדים בכתב. ולא כפי שפרסמנו בטעות בגיליון דורות 153 כאילו דחה בית המשפט את עתירת בתי האבות. מערכת דורות מצטערת על הפרסום השגוי.

בהחלטתו מהיום, ה- 10 בדצמבר, הוציא השופט יורם נועם "צו ביניים, בדבר עיכוב חתימת ההסכמים עם הזוכים במכרז,  זאת עד למתן פסק דין בעתירה". בית המשפט קבע את ה- 23 בינואר למועד בו יתקיים דיון בעתירה.

כפי שפרסמנו, מרבית בתי האבות להם מחלקות לעצמאיים ולתשושים נגשו למכרז חרף מורת רוחם מהתעריפים ומדרישות התקינה החדשה במכרז.

 

הדפסשלח לחבר
בניית אתרים