דורות - מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת

עבודה סוציאלית והטיפול באדם

תגובה לדברי מנכ"לית המוסד לביטוח לאומי על חוסר הנחיצות בעובד סוציאלי לקיום חוק סיעוד
15/05/2011

עקרון וערך מרכזיים במקצוע העבודה הסוציאלית היא ההתייחסות הכוללת לאדם, תפיסת האדם כמכלול אחד שמאגם בתוכו צרכים רגשיים, נפשיים, משפחתיים, חברתיים ופיזיים. המארג העדין בהתייחסות לכל אחד מהצרכים כמכלול, מאפשר לתת לאדם בשעתו הקשה את ההרגשה החשובה כל כך, לכל בן אנוש, כי הוא ממשיך להיות מוכר, חשוב וכבודו נשמר גם כאשר תפקודו באחד או ביותר מתחומי תפקודו נפגע.

 

זוהי שליחותו, תפקידו ומשימתו של העובד הסוציאלי גם בתחום הטיפול באדם המבוגר המתקשה לתפקד באחד או ביותר מאחד מתחומי התפקוד ומוגדר כחולה סיעודי. משימתו של העובד הסוציאלי היא להכיר את הזקן - את כוחותיו וחולשותיו, את בני משפחתו ואת רצונם, את המוכנות שלהם ויכולתם לטפל ו\או להיות שותפים בטיפול בבן משפחתם. כמו גם, להכיר את המערכות התומכות בקהילה בה חי הזקן ולדאוג, כמידת האפשר שהזקן יזכה ליהנות מהשירותים המתאימים למצבו.

 

העובדים הסוציאליים ממלאים נדבך משמעותי ביישום חוק סיעוד ובהפעלתו המוצלחת. תפקידם מהווה חולייה מרכזית שמאפשרת את יישום החוק ומתן התמיכה לקשישים ובני משפחתם ותמיכה רגשית ומקצועית למטפלות. בנוסף, על העובד הסוציאלי לצוות את המטפלת המתאימה למטופל, להדריכה, להנחותה ולפקח על עבודתה.

 

כל אלה נעשים היום במסגרת חוק הסיעוד. ביטול תקן העובד הסוציאלי יגרום לנזק מצטבר ומתמשך לחולה הסיעודי ולבני משפחתו.
הדפסשלח לחבר
בניית אתרים